img img img img

materialy

Na výrobu tesnenia pre chladničkové a mrazničkové dvere sa ako základná surovina používa - polyvinylchlorid, skrátene PVC. Je to umelo vyrobený plastický polymér so širokým použitím. Tesnenia z mäkčeného PVC odolávajú bežným poveternostným podmienkam. Majú dobré fyzikálne a tepelné vlastnosti, dobrú tvarovú stabilitu a vysokú flexibilitu.
Všetky suroviny sú certifikované, majú katalógové listy, sú zdravotne nezávadné, antibakteriálne a antifungicídne.

Magnetický pás sa vyrába vytláčaním z materiálov u ktorých podstatu tvoria prevažne makromolekulárne látky / elastomer(10%) a bárium ferit (90%).

Extrúzia mikroporéznych tesnení vzniká spojením troch materiálov prostredníctvom vytláčacieho nástroja:
- tvrdá časť zabezpečuje efektívne nasunutie tesnenia,
- mikroporézna časť je charakteristická spenením materiálu,
- mäkká časť tvorí film na mikroporéznej časti a uzatvára jej molekuly, čim neabsorbuje vodu.

Používané materiály spĺňajú požiadavky Smernice 2002/95/EC-ROHS.