img img img img

kvalita

Je znakom našej činnosti. Zaručujeme ju zavedenou certifikáciou systému kvality podľa normy STN EN ISO 90001:2009.

Naše produkty sú na základe požiadaviek našich zákazníkov a trhu neustále rozvíjané o čom svečí aj rozsah a kvalita produktov. Na zabezpečenie efektívnosti výroby využívame inovatívne technologické metódy a postupy. Všetky procesy sú naplánované, prihliada sa na jednoduchosť, transparentnosť a zavedený a kntinuálne overený poriadok.