img img img img

vyroba

1. Výroba tesnení pre chladničkové a mrazničkové dvere.
Súčasná výroba: 500 000 ks/rok
Technická kapacita: 450 000 ks/rok v I.smene
Maximálna produkcia: 800 000 ks/rok v dvojsmennej prevádzke
Vyrábame tesnenia:
pod skrutky, zapeňovacie a natláčacie.

2. Výroba magnetického pása
Súčasná výroba: 1 200 000 bm/rok
Maximálna produkcia: 2 000 000 bm/rok v dvojsmennej prevádzke

3. Výroba expandovaného tesnenia TPE pre stavebný priemysel (drevené a hliníkové rámy okien).