img img img img

onas

Spoločnosť vznikla v roku 1993 ako obchodná spoločnosť s komoditami pre bielu techniku. V roku 1994 zakúpila technologické zariadenia a stala sa výrobnou organizáciou na výrobu tesnenia dverí na chladničky a mrazničky.V tejto oblasti si u svojich obchodných partnerov získala dôležité miesto, čo sa nakoniec prejavilo v dlhodobej spolupráci s výrobcami chladničiek: Calex, Samsung-Calex a Candy, stali sme sa ich výhradným výrobcom a dodávateľom tesnení.

Od tej doby SOVEX-BC prešiel mnohými zmenami a výrazným rastom, ale jeho misia dodávať na trh kvalitné a cenovo prístupné výrobky zostala nezmenená. Vývojom, inovatívnosťou a využívaním najnovších technológií sa rozšírilo produktové portfólio o výrobu magnetických pásikov so samolepiacimi páskami a expanzného TPE. V rámci svojho rastu spoločnosť nadobudla významný majetkový podiel v spoločnosti PLASTOVEX s r.o a aktívne sa podieľa na jeho riadení s talianskym partnerom.